Сухопътен транспорт

Семела Логистикс – сухопътен транспорт -доставка на цели и групажни товари от и до всяка точка в Европа

Семела Логистикс предлага организиране на всякакъв вид сухопътен транспорт в зависимост от изискванията на клиента. Изградили сме стабилни партньорства и можем да предложим следния сухопътен сервиз:

 • доставка на групажни пратки с изградена групажна линия от/до всяка точка на страни от Европейския съюз и Скандинавия. Изградената партньорска мрежа предоставя сигурност, че пратките ще бъдат доставени на точното място в определения срок.
 • доставка на коплектни товари от/до цяла Европа и Скандинавия. Безпроблемното превозване на вашите стоки зависи до голяма степен от компетентността на превозвача. Изградените от нас добри връзки с надеждни транспортни компании ни дават сигурност, че всеки организиран от нас транспорт ще бъде извършен професионално и отговорно.
 • доставка на комплектни и групажни пратки от/до Македония, Сърбия, Албания. Освен с български транспортни компании, ние поддържаме партньорски отношения със сръбски и македонски превозвачи. Това ни дава повече гъвкавост при предоставяне на възможности за тези дестинации.
 • доставка на комплектни и групажни пратки от/до Турция – разполагаме с възможности за предоставяне на площи в свободен склад в европейската част на Истанбул и възможности за организиране на вътрешен транспорт от/до всяка точка в Турция.
 • доставка на комплектни и групажни товари от/до Русия, всички бивши руски републики и страните от Близкия Изток. Добре организиран транспорт с товарене и разтоварване от/до всяка точка на България.
 • директни доставки, както и възможност за складиране  преди доставка.

 

За специфични товари предлагаме сервиз за:

 • товари, изискващи температурен режим – групажи и цели камиони.
 • за бързо развалящите се стоки транспортирането им под подходящ режим е от огромно значение. Обикновено това са плодове, зеленчуци и млечни продукти, които трябва да се превозват в хладилен режим, за да достигнат до пазара, годни за продажба и употреба.
 • АДР товари – вещества и продукти, превозващи се при специфични мерки за сигурност, съобразени с изискванията на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АДР).
 • извънгабаритни товари – можем да предоставим специализирано транспортно средство за превоз на прекалено тежки или обемни товарни единици.
 • автомобили и други моторни транспортни средства.

За повече информация или нужда от консултация, моля изпозлвайте нашата форма за контакти.