Складова логистика

Семела Логистикс – складова логистика и фулфилмънт

Ние ви предлагаме: краткосрочно и дългосрочно складиране, оборотни стоки, готова продукция, сортиране, подготовка за транспортиране, опаковане, етикиране, цялостен фулфилмънт.