До 2023 г., световният логистичен пазар ще бъде близо 7 трилиона евро

Логистични услуги - сухопътен транспорт, морски транспорт, складиране

До 2023 г., световният логистичен пазар ще бъде близо 7 трилиона евро

Логистичният сектор се развива по-динамично от очаквания ръст на БВП, което определя ключовото му място в световната икономика, това заяви анализаторът Анди Ролс от Transport Intelligence (Ti – компания за маркетингови проучвания в логистичната индустрия).

Ръговодителят на отдел „Изследвания” в Ti и автор на доклада за бързите темпове на развитие на логистичния сектор споделя:

“Навлизаме в критична фаза заради икономическата и политическа съпротива към принципите на свободна търговия, която е в основата на световния ръст. Логистиката е ключова за безпроблемното придвижване на стоки в света, а за много сектори тя е от стратегическо значение за осигуряване на конкурентно предимство. Значимостта от различните видове логистика, създаваща стойност и смекчаваща риска, през следващите пет години ще се утвърди дори още повече.“

Последното проучване обхваща всички видове транспорт – морски, сухопътен, железопътен, въздушен, речен, също и  секторите на договорната логистика, спедицията, вътрешни и международени пратки.

В доклада още се посочва, че Brexit, Belt & Road (инициатива, позната още като One Belt One Road), както и все по-развиващата се търговия между Китай и САЩ, ще бъдат основните предизвикателства, но и възможности за развитието на регионалната логистика.

Ролята на Мега градовете във веригите на доставки, е-търговията, централизацията при складиране на стоки, аутсорсингът, клъстеризацията, иновациите и технологите, както и така нареченото Just-in-Case производство, също ще бъдат от оснивните участници, кооито ще  очертаят тенденциите на световния логистичен пазар.

Източник: www.logistika.bg