Европейският съюз въведе нови изисквания за етикиране на гумите на камиони и автобуси

Европейският съюз въведе нови изисквания за етикиране на гумите на камиони и автобуси

За първи път регламентът обхваща гуми на автобуси и камиони.

Целта на допълненията към изискванията, е  етиктите да бъдат по-разбираеми за потребителите. Според едно от изикванията, етикетите ще трябва да съдържат информация за сцеплението на гумите при лед и сняг.

Системата за етикиране на гумите цели да се намали шумовото замърсване и емисиите на парникови газове. Междувременно потребителите ще бъдат информирани за горивната ефективност и параметрите за сигурност на гумите, което ще подобри пътната безопасност.

Заложените цели към досегашната система за етикиране на гуми, не е достигнала напълно целите си за намаляване на вредните емисии в сектора на транспорта. Именно това е довело до въвеждането на нови мерки за етикиране.

Интересен факт е, че между 5% и 10% от разхода на гориво на всеки автомобил, зависи от съпротивлението при търкаляне на гумите. Затова намаляването на това съпротивление би допринесло за намаляване на вредните емисии и допринесло за икономии на разходите за гориво на потребителите.

 

Източник: www.logistika.bg