Митническо агентиране

Семела Логистикс ви гарантира бързо и професионално обслужване при извършването на вашите митнически операции.

Митница Пловдив е единствената митница в града, което предполага съсредоточаването на голям поток от товари за митническа обработка. Екипът ни от професионалисти в митническото агентиране гарантира бързото и компетентно оформяне на всички видове митнически документи за внос/износ на стоки от/до трети страни. Ще изчислим точно всички митнически сборове, чрез правилната митническа класификация на стоките. Запознати сме в детайли със законодателството на Република България в тази сфера, като можем да ви консултираме във всеки един момент за необходимите документи за внос и износ и стъпките, които е необходимо да предприемете за издаването им.

Предлагаме следния сервиз:

Изготвяне на декларации по внос

 • подготвяне на митническа декларация
 • подготвяне на ТИР-карнет
 • подготвяне на целия набор от документи
 • участие на търгове за спечелване на квоти
 • спедиторски услуги при транспортирането на стоките в чужбина
 • застрахователни услуги
 • банкови услуги при предоставяне на банкови гаранции

 

Изготвяне на декларации по износ

 • манифестиране на стоките пред митническите органи
 • деклариране на стоките и поставяне под митнически контрол
 • освобождаване на стоките от митнически контрол
 • организация на новоизнос.
 • осигуряване на защита при неправилно отношение от страна на митническите органи

 

Изготвяне на T2L документ

Митническо агентиране при режим „Re-export”

Задействане на траназити

Банкови гаранции

Консултиране

 • За начина на извършване на митническата процедура в България
 • За начина на извършване на митническите процедури в други държави
 • За пазарните условия и специфичните митнически изисквания в други държави
 • Издаване на EORI номер

 

Митническото посредничество е съвкупност от дейности, при които митническият агент представлява интересите на икономическите агенти при извършване на процедури с митниците. Като всяка друга стопанска дейност то трябва да бъде упражнявано съгласно изискванията на пазарните закони в Република България.

Междувременно може да съдействаме за контакти и организиране на обработка на документи на всяка една митница в България.