Винетни стикери за 2018

Винетни стикери за 2018

На 31 януари 2018г. изтича срокът на годишните винетни стикери, закупени през 2017г

Новото въведение при тазгодишните винетки е в това, че ще бъдат валидни, считано от датата на перфорация на стикера. Така че, ако ви се наложи да закупите винетка през март 2018, то тя ще бъде валидна до март 2019г.
Винетните стикери могат да бъдат валидизирани и с дата, съответстваща на датата на закупуването й, като това няма да се отрази на срока им на валидност. Стикерите се перфорират от служителите в съответния търговски обект, където са закупени, като задължително трябва да изискате касова бележка с вписан регистрационен номер на автомобила. Желателно е да си запазите касовата бележка.
Другото нововъведение е пускането на винетки за период от 3 месеца, която ще е достъпна само за леките автомобили.
Цените и тази година остават непроменени и стикерите ще могат да бъдат открити в повече от 3000 обекта в цялата страна.